Eerste Consult

Tijdens het eerste consult wordt er door de orthodontist gekeken in de mond naar de stand van de kaken en wordt de röntgenfoto (OPG) bestudeerd. De orthodontist zal zijn bevindingen bespreken met de patiënt en samen een besluit nemen om aan de behandeling te beginnen of nog af te wachten.

Als de patiënt de behandeling wil beginnen, wordt er nog een röntgenfoto (LS) en een afdruk van de kaak genomen met alginaat.


OPG (orthopantomogram ook wel kaakoverzichtsfoto genoemd)