Klachten

Wij doen ons best om u tevreden te stellen. Het kan altijd gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, vindt dat u niet goed door ons behandeld wordt. Wij stellen het op prijs als u dit in een vroeg stadium aan ons vertelt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Uw op- en aanmerkingen zijn heel waardevol voor ons. Uw mening kan ons verder helpen in ons proces om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. We streven ernaar om een klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Op- en aanmerkingen die wij tijdens het werk opvangen worden door ons schriftelijk vastgelegd. Daarnaast worden uw opmerkingen in ons werkoverleg besproken zodat het hele team er van kan leren.

Mocht u vinden dat uw op- of aanmerkingen niet serieus genomen zijn, dan is er voor u de mogelijkheid om contact op te nemen met de beroepsvereniging van de orthodontist; Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De KNMT heeft een klachtenregeling, waarbij wij zijn aangesloten.

U kunt de KNMT op de hoogte brengen van uw onvrede over de behandelaar en de KNMT kan tussen u en de behandelaar bemiddelen over uw vragen en verzoeken. Meer informatie over de klachtenregeling van het KNMT vindt u op hun website.